Vitruvi treballa per a promoure el millor desenvolupament i la salut mental dels nens, adolescents i joves mitjançant l’assistència psicològica de base psicodinàmica.

Treballem oferint una atenció integral al nen i a la seva família, basada en la comprensió del psiquisme i la psicopatologia com a resultat de factors biològics, psicològics/emocionals, socials i educatius. Fruit d’aquesta comprensió sorgeixen unes propostes terapèutiques en funció de cada cas i de la consideració professional del conflicte que determina el focus que s’ha de tractar.

Ens plantegem la prevenció com a enfocament prioritari de la nostra tasca. Prevenció consistent a atendre els nens que ho necessitin com més aviat millor.

Desenvolupa les següents activitats assistencials:

 1. Avaluació global de la problemàtica de l’infant/adolescent i la seva família.
 2. Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
 3. Atenció terapèutica a l’infant/adolescent.
 4. Treball de coordinació amb altres dispositiu d’atenció a nens i adolescents.

Els professionals de l’equip desenvolupen un ventall de modalitats terapèutiques de base psicodinàmica, focalitzades, flexibles i progressives, realitzades en forma individual, familiar o grupal que s’utilitzen segons les situacions clíniques.

L’objectiu és estimular els aspectes sans del nen i de l’adolescent per tal de facilitar la maduració emocional i del caràcter, millorar les relacions socials i el desenvolupament intel·lectual i modificar els funcionaments immadurs o patològics. És també un objectiu primordial donar suport i ajudar a desenvolupar els funcionaments sans dels pares i les seves capacitats parentals.

L’atenció especialitzada comença amb:

 1. Entrevistes
 2. Exploració
 • Entrevistes anamnèsiques
 • Observació de joc
 • Administració de tests
 1. Entrevista de síntesi (en la que s’explicarà:)
 • Formulació diagnòstica
 • Proposta terapèutica (consisteix en el desplegament progressiu de les intervencions terapèutiques necessàries per millorar la situació clínica).

Tractaments individuals

Psicoteràpia breu i focal

Es dirigeix a nens i adolescents que presenten símptomes d’aparició recent amb una personalitat de base suficientment sana, amb motivació per ser ajudats i amb consciència del conflicte com a problema intern.

Psicoteràpia a termini obert

L’objectiu fonamental és reconèixer i potenciar els aspectes sans a través de la presa de contacte amb els elements inconscients que en forma de conflicte o desequilibri emocional interfereixen en el procés de maduració personal.

Joc simbòlic

Es dirigeix a nens de primera infància o escolars petits. Es tracta d’estimular l’atenció, l’observació i les associacions d’idees, per propiciar una millor integració de les experiències, així com l’evolució del pensament abstracte verbal i del desenvolupament global.

Reeducació

Intervenció psicoterapèutica dirigida a nens que presenten trastorns d’aprenentatge i d’integració escolar. L’objectiu fonamental és desenvolupar la funció simbòlica i el pensament verbal abstracte, en un marc en el qual també es té en compte la relació interpersonal.

Psicoteràpia mare-nen

Es dirigeix a nens petits i a les seves mares. L’objectiu és millorar la relació i la comunicació mare-nen com a manera de prevenir la formació de cercles viciosos o d’evitar que es facin crònics i comprometin l’evolució i el progrés del nen.

Psicoteràpia de família

Tractament dirigit al grup familiar quan el focus del problema rau en la dinàmica de la família. L’objectiu és ajudar a observar i comprendre les interaccions familiars, per tal d’estimular modificacions en aquestes dinàmiques.

Seguiment psicoterapèutic

El seguiment dels nens, adolescents i pares en forma d’entrevistes periòdiques per revisar la situació del nen, familiar, escolar, i de l’entorn en general, per tal de fer els reajustos necessaris i d’atendre la dinàmica familiar.

Tractaments en grup

Quan la situació clínica ho fa recomanable utilitzem els tractaments en grup. Segons el focus del treball i la tècnica emprada els diferenciem en:

 • Grups psicoterapèutics
 • Grups de comunicació
 • Grups d’estimulació
 • Grups taller
 • Grups d’orientació a pares

Els grups permeten compartir experiències amb persones de la mateixa edat o etapa vital; les aportacions dels altres membres del grup tenen un valor terapèutic indubtable que reforça la funció del terapeuta. A més, la diversitat d’imatges que el grup ofereix facilita qüestionar i ampliar les posicions i les conviccions pròpies.

El grup de pares permet compartir experiències amb altres pares, que juntament amb les aportacions del terapeuta ajuden a entendre millor l’evolució dels fills, les necessitats d’aquests, els factors que intervenen en el seu desenvolupament, les característiques específiques de les diferents edats i l’important paper dels pares en la maduració dels seus fills.

Vols que et truquem?

Vols que et truquem?

Omple el formulari i sol·licita quan vols que ens posem en contacte amb tu.