skip to Main Content

Vitruvi treballa per a promoure el millor desenvolupament i la salut mental dels nens, adolescents i joves mitjançant l’assistència psicològica de base psicodinàmica.

Treballem oferint una atenció integral al nen i a la seva família, basada en la comprensió del psiquisme i la psicopatologia com a resultat de factors biològics, psicològics/emocionals, socials i educatius. Fruit d’aquesta comprensió sorgeixen unes propostes terapèutiques en funció de cada cas i de la consideració professional del conflicte que determina el focus que s’ha de tractar.

Ens plantegem la prevenció com a enfocament prioritari de la nostra tasca. Prevenció consistent a atendre els nens que ho necessitin com més aviat millor.

Desenvolupa les següents activitats assistencials:

 1. Avaluació global de la problemàtica de l’infant/adolescent i la seva família.
 2. Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
 3. Atenció terapèutica a l’infant/adolescent.
 4. Treball de coordinació amb altres dispositiu d’atenció a nens i adolescents.

Els professionals de l’equip desenvolupen un ventall de modalitats terapèutiques de base psicodinàmica, focalitzades, flexibles i progressives, realitzades en forma individual, familiar o grupal que s’utilitzen segons les situacions clíniques.

L’objectiu és estimular els aspectes sans del nen i de l’adolescent per tal de facilitar la maduració emocional i del caràcter, millorar les relacions socials i el desenvolupament intel·lectual i modificar els funcionaments immadurs o patològics. És també un objectiu primordial donar suport i ajudar a desenvolupar els funcionaments sans dels pares i les seves capacitats parentals.

L’atenció especialitzada comença amb:

 1. Entrevistes
 2. Exploració
 • Entrevistes anamnèsiques
 • Observació de joc
 • Administració de tests
 1. Entrevista de síntesi (en la que s’explicarà:)
 • Formulació diagnòstica
 • Proposta terapèutica (consisteix en el desplegament progressiu de les intervencions terapèutiques necessàries per millorar la situació clínica).

Tractaments individuals

Psicoteràpia breu i focal

Es dirigeix a nens i adolescents que presenten símptomes d’aparició recent amb una personalitat de base suficientment sana, amb motivació per ser ajudats i amb consciència del conflicte com a problema intern.

Psicoteràpia a termini obert

L’objectiu fonamental és reconèixer i potenciar els aspectes sans a través de la presa de contacte amb els elements inconscients que en forma de conflicte o desequilibri emocional interfereixen en el procés de maduració personal.

Joc simbòlic

Es dirigeix a nens de primera infància o escolars petits. Es tracta d’estimular l’atenció, l’observació i les associacions d’idees, per propiciar una millor integració de les experiències, així com l’evolució del pensament abstracte verbal i del desenvolupament global.

Reeducació

Intervenció psicoterapèutica dirigida a nens que presenten trastorns d’aprenentatge i d’integració escolar. L’objectiu fonamental és desenvolupar la funció simbòlica i el pensament verbal abstracte, en un marc en el qual també es té en compte la relació interpersonal.

Psicoteràpia mare-nen

Es dirigeix a nens petits i a les seves mares. L’objectiu és millorar la relació i la comunicació mare-nen com a manera de prevenir la formació de cercles viciosos o d’evitar que es facin crònics i comprometin l’evolució i el progrés del nen.

Psicoteràpia de família

Tractament dirigit al grup familiar quan el focus del problema rau en la dinàmica de la família. L’objectiu és ajudar a observar i comprendre les interaccions familiars, per tal d’estimular modificacions en aquestes dinàmiques.

Seguiment psicoterapèutic

El seguiment dels nens, adolescents i pares en forma d’entrevistes periòdiques per revisar la situació del nen, familiar, escolar, i de l’entorn en general, per tal de fer els reajustos necessaris i d’atendre la dinàmica familiar.

Tractaments en grup

Quan la situació clínica ho fa recomanable utilitzem els tractaments en grup. Segons el focus del treball i la tècnica emprada els diferenciem en:

 • Grups psicoterapèutics
 • Grups de comunicació
 • Grups d’estimulació
 • Grups taller
 • Grups d’orientació a pares

Els grups permeten compartir experiències amb persones de la mateixa edat o etapa vital; les aportacions dels altres membres del grup tenen un valor terapèutic indubtable que reforça la funció del terapeuta. A més, la diversitat d’imatges que el grup ofereix facilita qüestionar i ampliar les posicions i les conviccions pròpies.

El grup de pares permet compartir experiències amb altres pares, que juntament amb les aportacions del terapeuta ajuden a entendre millor l’evolució dels fills, les necessitats d’aquests, els factors que intervenen en el seu desenvolupament, les característiques específiques de les diferents edats i l’important paper dels pares en la maduració dels seus fills.

Psicologia Infantil Al Baix Llobregat
Psicologia Infantil Al Baix Llobregat
Psicologia Infantil Al Baix Llobregat
Psicologia Infantil Al Baix Llobregat
Psicologia Infantil Al Baix Llobregat

Vols que et truquem?

Vols que et truquem?

Omple el formulari i sol·licita quan vols que ens posem en contacte amb tu.

Back To Top