skip to Main Content
638 296 389 / 93 779 80 08 info@vitruvicentre.com<span class="ticon ticon-phone-square" style="color:#000;margin-left:20px;margin-right:5px;"></span>Vols que et truquem?

PSICOLOGIA infantil

Psicologia infantil
Psicologia infantil Vitruvi centre de salut

Vitruvi treballa per a promoure el millor desenvolupament i la salut mental dels nens, adolescents i joves mitjançant l’assistència psicològica de base psicodinàmica.

Treballem oferint una atenció integral al nen i a la seva família, basada en la comprensió del psiquisme i la psicopatologia com a resultat de factors biològics, psicològics/emocionals, socials i educatius. Fruit d’aquesta comprensió sorgeixen unes propostes terapèutiques en funció de cada cas i de la consideració professional del conflicte que determina el focus que s’ha de tractar.

Ens plantegem la prevenció com a enfocament prioritari de la nostra tasca. 

Desenvolupem les següents activitats assistencials:

  • Avaluació global de la problemàtica de l’infant/adolescent i la seva família.
  • Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
  • Atenció terapèutica a l’infant/adolescent.
  • Treball de coordinació amb altres dispositiu d’atenció a nens i adolescents.

Les professionals de l’equip desenvolupen un ventall de modalitats terapèutiques de base psicodinàmica, focalitzades, flexibles i progressives, realitzades en forma individual, familiar o grupal que s’utilitzen segons les situacions clíniques.

L’objectiu és estimular els aspectes sans del nen i de l’adolescent per tal de facilitar la maduració emocional i del caràcter, millorar les relacions socials i el desenvolupament intel·lectual i modificar els funcionaments immadurs o patològics. És també un objectiu primordial donar suport i ajudar a desenvolupar els funcionaments sans dels pares i les seves capacitats parentals.

Àrees d'intervenció:

Breu i focal

Es dirigeix a nens i adolescents que presenten símptomes d’aparició recent amb una personalitat de base suficientment sana, amb motivació per ser ajudats.

Psicologia infantil al baix llobregat vitruvi

A termini obert

L’objectiu fonamental és reconèixer i potenciar els aspectes sans a través de la presa de contacte amb els elements inconscients que en forma de conflicte o desequilibri emocional interfereixen en el procés de maduració personal.

psicologia infantil

Joc simbòlic

Es dirigeix a nens de primera infància o escolars petits. Es tracta d’estimular el desenvolupament global a través del treball de l’atenció,l’observació, l’evolució del pensament abstracte verbal, potenciant la millora de la integració de les experiències.

joc simbòlic psicologia infantil

Reeducació

Intervenció psicoterapèutica dirigida a nens que presenten trastorns d’aprenentatge i d’integració escolar. L’objectiu fonamental és desenvolupar la funció simbòlica i el pensament verbal abstracte, en un marc en el qual també es té en compte la relació interpersonal.

reeducació psicologia infantil

Psicoteràpia mare-nen

Es dirigeix a nens petits i a les seves mares. L’objectiu és millorar la relació i la comunicació mare-nen com a manera de prevenir la formació de cercles viciosos o d’evitar que es facin crònics i comprometin l’evolució i el progrés del nen.

fisioteràpia al baix llobregat

Psicoteràpia de família

Tractament dirigit al grup familiar quan el focus del problema rau en la dinàmica de la família. L’objectiu és ajudar a observar i comprendre les interaccions familiars, per tal d’estimular modificacions en aquestes dinàmiques.

terapia familiar al baix llobregat

Seguiments Psicoterapèutics

El seguiment dels nens, adolescents i pares en forma d’entrevistes periòdiques per revisar la situació del nen, familiar, escolar, i de l’entorn en general, per tal de fer els reajustos necessaris i d’atendre la dinàmica familiar.

seguiments psicologia infantil

Tractaments en grup

Quan la situació clínica ho fa recomanable utilitzem els tractaments en grup. Els grups permeten compartir experiències amb persones de la mateixa edat o etapa vital; les aportacions dels altres membres del grup tenen un valor terapèutic indubtable que reforça la funció del terapeuta. A més, la diversitat d’imatges que el grup ofereix facilita qüestionar i ampliar les posicions i les conviccions pròpies.

tractaments en grup psicologia infantil

Sol·licita la teva sessió:

Professionals

Laia Collado psicologia infantil vitruvi

Laia Collado

Encarna galindo psicologia vitruvi centre de salut

Encarna Galindo

Recursos:

Consulta els nostres artícles del blog:

Descobreix més serveis:

Vols que et truquem?

Vols que et truquem?

Omple el formulari i sol·licita quan vols que ens posem en contacte amb tu.

Back To Top