skip to Main Content

Logopèdia

La logopèdia és una disciplina que s’encarrega de la comunicació en tots els seus àmbits i dels processos necessaris perquè aquesta es produeixi. Engloba des de la comunicació no verbal, la paraula, l’escriptura, i la veu, des de l’inici fins al final del seu recorregut.

El servei logopèdic s’especialitza en l’estudi, la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les dificultats de la comunicació i la deglució de nens i adults.

Àmbits d’intervenció

Trastorns de la parla

Dislàlia
Disglòssia
Disfèmia
Disàrtria

Trastorns de la veu

Disfonia
Afonia

Trastorns del llenguatge

Retard de la parla
Retard del llenguatge
Trastorn específic del llenguatge (TEL)
Afàcia

Pedagogia

El servei pedagògic de Vitruvi realitza avaluacions exhaustives per tal de determinar la naturalesa dels problemes amb la lectoescriptura. A través de les reeducacions es pretén que l’alumne pugui superar les dificultats en el seu aprenentatge escolar i pugui aprendre a un ritme adequat segons les possibilitats de cadascú.

Els trastorns de l’aprenentatge són disfuncions neurològiques que condicionen una manca d’habilitat per un o més aprenentatges. Aquestes requereixen un diagnòstic acurat i precoç, al qual seguirà el tractament adaptat, “fet a mida” per a cada cas en particular. La detecció precoç del trastorn i el tractament adequat abans que s’hagi completat la maduració cerebral, fa que es minimitzin les conseqüències i pugui continuar els aprenentatges escolars amb normalitat.

Àrees

Treball de la lectoescriptura
Dislèxia
Discalcúlia
Disortografia
Disgrafia
Trastorn de l’aprenentatge no verbal
Trastorn del desenvolupament del llenguatge
Trastorn per dèficit d’atenció (amb o sense hiperactivitat)

Logopèdia Al Baix Llobregat
Logopèdia Al Baix Llobregat

Vols que et truquem?

Vols que et truquem?

Omple el formulari i sol·licita quan vols que ens posem en contacte amb tu.

Back To Top