skip to Main Content
Nutrició Esportiva

Nutrició esportiva

La nutrició aplicada al món de l’esport és una disciplina destinada a totes aquelles persones que busquen adaptar la seva alimentació a l’activitat física que realitzen, sigui del nivell que sigui, buscant beneficis per a la seva salut.

L’activitat física és una de les eines indispensables per assolir l’estat de salut òptim: es tradueix en beneficis fisiològics, psicològics i socials. Una alimentació adequada, juntament amb activitat física regular i algunes pautes de vida bàsiques, representen els pilars de la vida saludable.

La realització d’activitat física suposa pel nostre organisme modificacions en el seu funcionament, que seran diferents segons el nivell d’aquesta. És per això que adoptant una alimentació adaptada a la nostra activitat podrem assolir diferents objectius, des de satisfer les necessitats de l’organisme, evitant les carències o els excessos, fins a millorar el nostre rendiment i forma física.

Enfoquem l’alimentació i la nutrició per a l’activitat física de diferents formes, segons quin tipus i nivell d’activitat es realitzi i la seva finalitat. Les necessitats no seran les mateixes quan es realitzi un exercici físic regular per adoptar un estil de vida saludable, que quan es realitza un esport de cara a la competició. Per a fer-ho, adaptem l’alimentació de manera personalitzada, tenint en compte les necessitats de l’activitat física en concret, però també, les característiques de l’individu, de manera que el conjunt sempre representi beneficis per a la persona i, la seva salut no es pugui veure perjudicada en cap cas.

Per aconseguir-ho:

  • Cal realitzar un estudi inicial de la persona: la seva alimentació i l’activitat que realitza, així com les característiques d’aquestes, les necessitats a cobrir durant i fora de l’activitat i la seva composició corporal. Tot això s’analitza amb tècniques antropomètriques, per a conèixer el punt de partida i poder plantejar la finalitat i objectius de l’assessorament nutricional.
  • S’han de planificar les pautes alimentàries en funció dels objectius a assolir, adaptant-les a cada individu i a l’activitat o esport que realitza. Implicarà en alguns casos l’adaptació de pautes per a l’entrenament, la competició (precompetició i durant la competició) i pautes de recuperació.
  • Sempre s´ha de valorar com s’adapta la planificació dietètica i si és adequada, o no, per a modificar-la segons les dificultats que puguin aparèixer, les sensacions de la persona o canvis de necessitats. Amb això sabrem si s’assoleixen els objectius o s’ha d’ajustar per fer-la el més òptima possible en els casos d’esports i competicions d’alt rendiment.
  • El seguiment de l’evolució del pes, de la composició corporal i de les diferents etapes del procés per arribar els objectius sempre ha d’estar present. Un cop aconseguits es planifiquen les pautes i  consells nutricionals de manteniment.
This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top